บริการแปลและงานล่าม
บริการแปลและงานล่าม
BV Language は多様な言語、中国語(北京語、広東語)、日本語、
韓国語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語などの翻訳・通訳サービスを提供して います。
 
お客様の満足を第一にするサービスポリシーをもち、私たちは
ネイティブスピーカーと優秀なタイ人スタッフでサービスを提供します。
そして、その分野別スペシャリストによる再度のチェックも遂行します。
บริการแปลและงานล่าม
E-mail : connect_bvk@hotmail.com
Fax : 0-2884-9188 でご用件を受取り
私たちによるその分野スペシャリストを選出
ネイティブスピーカーとタイ人による共同翻訳
スペシャリストによるコンテンツの再確認
ナチュラルな言葉遣いに完成
บริการแปลและงานล่าม
BV Language のランゲージ・サービス に興味をお持ちの方はカスタマーリレーション部 (083-816-6872) までにご連絡くだ たお問い合わせさい。ご依頼の文書サンプルがある場合は connect_bvk@hotmail.com にてお問い合わせを願います。
 
  • Thank you
BV Language 語学学校が貴社からランゲージ・サービスを提供する機会を頂き、貢献できたこと
を大に喜び、この場を借りてお礼申し上げます。つきは当校のお客様の一例。
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ P&G
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ United Nations High Commissioner for Refugees
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Pepsi
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ HONDA
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ CASTROL
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั้น จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Novotel Phuket Vintage park
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Stamford International University
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ NISSAN MOTOR ASIA PACIFIC CO., LTD
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด ( มหาชน )
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ยาคูลท์เซล (กรุงเทพ) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท เครื่องดิ่มกระทิงแดง จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ BP-Castrol(Thailand )(Limited)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ NIKE
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ BLACK CANYON COFFEE
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ อายิโนะโมะโต๊ะ
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ชาร์ป ประเทศไทย จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท อาร์ เอส จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ ISUZU
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ TRUE
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ PTT
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Toshiba Machine (Thailand) Co., Ltd.
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Mitsubishi heavy industries (Thailand) ltd
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณบริษัท Uniliver นะคะ