บริการแปลและงานล่าม
บริการแปลและงานล่าม
本中心为客户提供优质的书面翻译以及随行翻译服务,比如汉语、日语、韩语、西班牙语、 德语、法语等等。中心将安排最精良的翻译人员负责所有的翻译工作,保证客户的满意度。
 
每一份工作都由来自母语国家和泰国组的翻译专家进行翻译。
除此之外还将由有相关方面知识的人士对正确度进行检验。
บริการแปลและงานล่าม
通过邮件或传真接收翻译文件
connect_bvk@hotmail.com 0-2884-9188
培训中心将根据文件内容选择富有翻译经验的人员进
行翻译工作
培训中心将集合专业泰籍翻译员以及该母语的翻译员
共同翻译
由专业人士对译文进行审查核对
译文内容正确通顺流畅。
บริการแปลและงานล่าม
  • 详情请联系我们
来电咨询 083-816-6872 Email: connect_bvk@hotmail.com 在contact页填写问卷,我们将及时联系您。
 
  • 鸣谢
真诚的感谢各贵公司为本中心提供参与合作的宝贵机会。
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ P&G
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ United Nations High Commissioner for Refugees
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Pepsi
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ HONDA
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ CASTROL
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั้น จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Novotel Phuket Vintage park
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Stamford International University
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ NISSAN MOTOR ASIA PACIFIC CO., LTD
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด ( มหาชน )
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ยาคูลท์เซล (กรุงเทพ) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท เครื่องดิ่มกระทิงแดง จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ BP-Castrol(Thailand )(Limited)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ NIKE
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ BLACK CANYON COFFEE
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ อายิโนะโมะโต๊ะ
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ชาร์ป ประเทศไทย จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท อาร์ เอส จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ ISUZU
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ TRUE
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ PTT
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Toshiba Machine (Thailand) Co., Ltd.
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ Mitsubishi heavy industries (Thailand) ltd
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทางสถาบัน ขอขอบคุณบริษัท Uniliver นะคะ