สถาบันภาษา BV Language ขอเป็นผู้นำข่าวสารน่ารู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา ข่าวการสอบทุนและการสอบแข่งขันต่างๆ ท่านที่สนใจสามารถนัดเวลา เพื่อเข้ารับการแนะแนวการศึกษา ได้ที่ สถาบัน ติดต่อและขอนัดเวลาล่วงหน้าได้ที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line: btsmrt1
ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554 95
ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554 94
ร.ร.ราชินี รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1, ป.4 และม.1 ปีการศึกษา 2555 91
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 13 จังหวัด (เลื่อนเปิดเทอม) 90
ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2555 89
กำหนดการ ร.ร.สารสาสน์วิเทศนครปฐม 88
แนวข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ระดับประถม 87
ข่าวการเลื่อนเปิดเทอม และเลื่อนรับสมัครสถาบันต่างๆ 86
ข้อสอบ HSK 85
ข้อสอบ GRE 84