สถาบันภาษา BV Language เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาต่างๆ
ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็ก 1-6 คน โดยเน้นการจัดหลักสูตร
ตามเป้าหมายของผู้เรียนเฉพาะบุคคลหรือองค์กร
เช่น เรียนภาษาเพื่อเพิ่มคะแนนสอบในโรงเรียน เพื่อสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษา เพื่อการสนทนาและนำไปใช้จริง
ภาษาในแวดวงธุรกิจ และภาษาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
ทุกคอร์สจัดหลักสูตรภายใต้แนวการสอน “ETM” ที่พัฒนาโดยสถาบัน
ซึ่งทำให้ “ภาษาสนุก จำง่าย ใช้ได้จริง”
ภาษาที่สถาบันเปิดสอน มีดังต่อไปนี้

Select Language Spanish german english france thai chinese korea japanese