คอร์สภาษาจีน : เลือกคอร์ส

สำหรับชั้นอนุบาลและประถม

สำหรับชั้นมัธยม

สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

สำหรับองค์กร

กรุณาเลือกระดับของผู้เรียนค่ะ

lang_ch_top_img lang_ch_top_img lang_ch_top_img lang_ch_top_img
สถาบันภาษา BV Language ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและเข้าใจหลักการเรียนรู้ของคนไทย
วิดีโอตัวอย่างการสอนภาษาจีน
 • คอร์สเรียนภาษาจีนผ่านศิลปะ

เหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่อนุบาลถึงอายุ12 ปี ในคอร์สเรียนนี้เด็กๆจะได้ผ่อนคลายและได้รับความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับการเรียนภาษาจีนผ่านศิลปะประดิษฐ์ และการวาดภาพ โดยมีการสนทนาโต้ตอบระหว่างน้องๆ และอาจารย์ชาวจีนเป็นภาษาจีน นอกจากนั้นภายในคาบ น้องๆ ยังได้รับการฝึกฝนให้อธิบายผลงานด้วยภาษาจีนง่ายๆ อีกด้วย รับรองเลยค่ะว่าเด็กๆจะเรียนภาษาจีนได้ไม่เบื่อเลย

 
 • คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก

ในคาบเรียนคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก น้องๆอายุตั้งแต่ 7-12 ปี จะได้รับการสอนภาษาจีนรูปประโยคขั้นพื้นฐานทั้งการออกเสียงและการเขียนตัวจีนเบื้องต้น การเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านทางการแสดงบทบาทสมมติกับอาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากน้องๆจะเก่งภาษาจีนมากขึ้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ได้จากคอร์สนี้คือความกล้าแสดงออก และความมั่นใจในตนเอง

 
 • คอร์สภาษาจีนเพิ่มเกรดในโรงเรียน

คอร์สนี้ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับน้องๆนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียน และมีเป้าหมายในการเพิ่มคะแนนสอบ หรือเพิ่มเกรดวิชาภาษาจีน แต่ละห้องจัดการเรียนการสอนแยกตามระดับชั้นและหลักสูตรในโรงเรียนของผู้เรียน เช่น หลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนอัสสัมชัญ เซนต์คาเบรียล วัดนายโรง ฯลฯ

 • คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สนี้สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งการสอบตรงเข้าคณะต่างๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ฯลฯ และการสอบภาษาจีนในการสอบ PAT น้องๆจะได้รับการปรับพื้นฐานทั้งด้านไวยากรณ์และบทสนทนาทั่วไป รวมทั้ง เทคนิคการทำข้อสอบวิชาภาษาจีน เพื่อให้น้องๆมั่นใจว่าจะสามารถพิชิตทุกสนามสอบ และเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

 • คอร์สภาษาจีนขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสูง

ในคอร์สนี้ทุกท่านจะได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเริ่มต้นจากการออกเสียงโดยใช้ระบบสัญลักษณ์พินอิน ประโยคภาษาจีนอย่างง่าย และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ จากนั้นจึงต่อยอดไปสู่การอ่านข่าวอย่างง่าย การเรียนภาษาจากเพลงและภาพยนตร์ เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างสนุกสนาน

 
 • คอร์สภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

สำหรับผู้ที่รักในการท่องเที่ยวประเทศจีน คอร์สนี้ได้รวมไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เช่น การจองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน การถามทาง การแลกเงิน การสั่งอาหาร การอ่านแผนที่และคำบรรยาย การซื้อของและการต่อราคา ฯลฯ นอกจากนั้นอาจารย์ชาวจีนยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง
ข้อควรทราบในการไปเที่ยวจีนให้สนุกอีกด้วย

 
 • คอร์สภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คอร์สนี้ประกอบด้วยการสอนไวยากรณ์ขั้นต้น และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตัวและทำความรู้จัก การสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ การชักชวน ขอบคุณ ขอร้อง การสั่งอาหาร บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนั้นอาจารย์เจ้าของภาษายังสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนน่ารู้ คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย

 
 • คอร์สเตรียมสอบ HSK

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รับการปรับพื้นความรู้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) นอกจากนั้นยังมีการติวแนวข้อสอบเก่า และเก็งข้อสอบปีต่อไปอย่างเข้มข้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ เพื่อให้สามารถประยุกต์ได้กับโจทย์ทุกรูปแบบ

 
 
 • คอร์สภาษาจีนเพื่อการแปล และงานล่าม

คอร์สภาษาจีนเพื่อการแปล และงานล่ามเป็นหลักสูตรภาษาจีนขั้นสูง ในคอร์สนี้ประกอบด้วยเทคนิคการแปลบทความทั่วไป บทความเฉพาะด้าน การแปลโดยไม่เตรียมตัว ฯลฯ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนการแปลไทยและจีน หรืออังกฤษและจีน

 • คอร์สภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน และการทำงานในองค์กร

การมีภาษาจีนเป็นภาษาที่สามช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณและองค์กร หลักสูตรภาษาจีนสำหรับการสมัครงานและการทำงานในองค์กร ได้รวมบทสนทนา และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงานและการทำงานได้ทันที เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน ภาษาจีนในการสอบสัมภาษณ์ ภาษาจีนในที่ทำงานในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น อาจารย์เจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญภาษาไทย ยังพร้อมที่จะสอดแทรกแง่คิดเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรไทยและจีนอีกด้วย

 • คอร์สภาษาจีนสำหรับธุรกิจ

ภาษาจีนเป็นภาษาที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร คอร์สนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้ในการทำงานกับคนจีน ทั้งในด้านคู่ค้า และการทำงานในองค์กรเดียวกัน ตัวอย่างเนื้อหาที่สอน เช่น การนัดหมายทางธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การใช้ภาษาในที่ประชุม การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ ฯลฯ ผู้เรียนสามารถแจ้งเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการของธุรกิจตนเองได้ เพื่อให้อาจารย์เจ้าของภาษาปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ สอบถามคอร์สเรียนนอกสถานที่สำหรับองค์กรกรุณาติดต่อ 080-621-9532 หรือ connect_bvk@hotmail.com