• แนะนำโรงเรียน

จากรากฐานความสำเร็จของ “โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร” และโรงเรียนในเครือ “คิดเป็นกรุ๊ป” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ในวันนี้ สถาบันภาษา    จึงได้ถือกำเนิดขึ้น จากความพยายามที่จะเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาของคนไทย ภายใต้แนวการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ดังปรัชญาที่ว่า “ภาษาสนุก จำง่าย ใช้ได้จริง”

จุดเด่นของสถาบัน
  • เก่งภาษาได้ที่ 

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวการสอนภาษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา หลักการ “ETM” หรือ “Experiential Teaching Method” จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อเสริมสร้างความทรงจำในระยะยาว (Long-term Memory) ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งอัจฉริยภาพทางภาษาเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน

ปรัชญาการสอน ETM
  • เริ่มต้นที่การรักภาษา

เพราะแรงบันดาลใจในการเรียนภาษานั้นมีอยู่ทุกที่รอบตัวเรา    จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายความรักภาษาในตัวคุณ มาร่วมกันค้นหาที่มาของคำว่า“ภาษาสนุก”กันได้ ณ บัดนี้เลยค่ะ

update trend ภาษาได้เลยค่ะ
 
 
 
 
 
 

Copy code ข้างล่างนี้ไปแปะไว้ ที่เว็บเพจของคุณ