เหตุใดสถาบันภาษา BV Language จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนรุ่นสู่รุ่น
และได้รับการบอกต่ออย่างกว้างขวางในวงการการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

  • นโยบายการสอนคุณภาพ

ด้วยปรัชญาการสอนที่ว่า “ภาษาสนุก จำง่าย ใช้ได้จริง” โดยอาจารย์ของสถาบันทุกท่าน ได้รับการฝึกอบรมให้สอนภาษาผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนัง เพลง รูปภาพ บทบาทสมมุติ ฯลฯ เพื่อให้ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนจำได้ และพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

ที่สถาบันภาษา BV Language จัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก เช่น เพื่อการเพิ่มคะแนนในโรงเรียน เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการสมัครงานและทำงานในองค์กร ฯลฯ คอร์สเรียนจึงมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน

การสอนผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างอาจารย์ต่างชาติ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถ ออกเสียงได้อย่างเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยผู้มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความแตกต่างของภาษาได้จากมุมมองของคนไทย

 

 

 
  • นโยบายการสอนคุณภาพ

เพราะการเรียนภาษาให้ใช้ได้จริงต้องมีการฝึกฝน “การเรียนภาษาที่ได้ผล จึงควรมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 6 คน” ทางสถาบันภาษา BV Language จึงเน้นการจัดคาบเรียนตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คนเพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เวลาในการแก้ไขสำเนียง และไวยากรณ์ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ ด้วยบรรยากาศการเรียนสบายๆ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา จึงให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับการไปเรียนที่ต่างประเทศ และสัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ ของคนชาตินั้นๆ

 

 

  • นโยบายการสอนคุณภาพ

สิ่งที่ทำให้อาจารย์ต่างชาติของสถาบันภาษา BV Language แตกต่างจากโรงเรียนภาษาอื่นๆก็คือ มิได้เป็นเพียงเจ้าของภาษาเท่านั้น แต่ต้องเชี่ยวชาญและรักภาษาไทย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้จากมุมมองของผู้เรียนภาษา และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย ทีมอาจารย์ทุกท่านไม่ใช่เพียงแค่ครูสอนภาษา แต่ยังเป็นผู้ที่ทำงานจริงอยู่ในแวดวงการแปลและล่าม เพื่อให้สามารถสอนภาษาและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ได้พร้อมกัน

 

 

  • นโยบายด้านความสะดวกสบาย

สถาบันภาษา BV Language จัดหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ที่บ้านและที่ทำงานของผู้เรียน ในเวลาที่นักเรียนสามารถกำหนดเองได้ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

การเรียนการสอนแบบ Unlimit ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาการทบทวนบทเรียนและเรียนรู้เพิ่มเติมได้เอง จึงกล่าวได้ว่าที่ BV Language คุณคือผู้จัดตารางเรียนของตัวคุณเอง

 

 

  • นโยบายด้านการบริการ

“เพราะหน้าที่ของเรา ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน” สถาบันภาษา BV Language ขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่าน ด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา รวมถึงแนะนำวิธีการสมัครงานในองค์กร ฯลฯ นอกจากนั้นสถาบันภาษา BV Language ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านงานแปลและล่าม รวมถึงการฝึกทักษะบุคลากรที่ทำงานด้านภาษาอีกด้วย

 
 
 

จากแนวความคิด “เพราะภาษาไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” ทางสถาบัน BV Language จึงออกแบบแนวการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตนเอง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ทันที ด้วยหลักการสอนที่ประยุกต์จากทฤษฎีการเรียนรู้และความจำ“Cone of Learning” ของนักการศึกษาระดับโลก Edgar Dale ที่ว่า “มนุษย์จะมีความทรงจำคงเหลือมากกว่า 90% ก็ต่อเมื่อ ได้ลงมือปฏิบัติ หรือสัมผัสจริงในสิ่งนั้นๆ” และนี่คือที่มาของปรัชญาการสอน “Experiential Teaching Method (ETM)”

 
Cone of Learning Model ของนักการศึกษา Edgar Dale แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราจะมีความทรงจำจากการเรียนคงเหลือเพียง 10-30% เมื่อใช้การเรียนการสอนโดยวิธีการอ่าน การฟังและการมองเห็น ในทางกลับกันความรู้ต่างๆจะคงอยู่ถึง 90% เมื่อได้รับการสอนที่เน้นการลงมือทำและการสัมผัสจริง และนี่คือแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนคุณภาพของสถาบัน BV Language หรือวิธีการสอนแบบ “ETM: Experiential Teaching Method” ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับความสำเร็จสูงสุดจากการเรียนภาษานั่นก็คือ “ภาษาสนุก จำง่าย ใช้ได้จริง”